Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Aktualności
1, 2, 3, 4, 5 i 6 numer "Prowincji" mo?na pobieraæ z naszej strony

Wydanie pierwszego numeru kwartalnika „Prowincja” by³o spe³nieniem naszych marzeñ o powa¿nym i profesjonalnym pi¶mie kulturalnym. To by³o prawdziwe wyzwanie, a szczególnie chwila konfrontacji naszych pomys³ów z Czytelnikami. Zawsze jest to wielka niewiadoma, szczególnie je¶li chodzi o now± inicjatywê wydawnicz±. Mamy wra¿enie, ¿e uda³o nam siê trafiæ w czytelnicze oczekiwania.
Chcesz przeczytaæ wiêcej? Kliknij tutaj!


Galeria zdjęć:


Nasi przyjaciele