Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Aktualności
Z pasj± o ¯u³awach - SPROSTOWANIE

W numerze 1 (19) z 2015 roku naszego kwartalnika w recenzji autorstwa Pani Marty Antoniny £obockiej "Z pasj± o ¯u³awach" po¶wiêconej ksi±¿ce Pani Katarzyny Czaykowskiej-Stój "W biegu po drodze ¿u³awskim traktem" -  pojawi³a siê b³êdna informacja, ¿e wydawc± ksi±¿ki jest Stowarzyszenie "Kochamy ¯u³awy". Faktycznie wydawc± jest Stowarzyszenie ¯u³awy Gdañskie. Omy³kowo zmienili¶my te¿ drugie imiê Pani £obockiej na Antonia, a powinno byæ Antonina. Przepraszamy. RedakcjaNasi przyjaciele