Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Agata Weydmann

Agata Weydmann – ur. w 1980 r. w Warszawie, z wyboru gdynianka. Absolwentka Oceanografii na Uniwersytecie Gdañskim i Miêdzyuczelnianego Wydzia³u Biotechnologii UG-AMG, w 2010 r. uzyska³a stopieñ doktora Nauk o Ziemi. Adiunkt w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, gdzie zajmuje siê wp³ywem zmian klimatu na
ekosystem w Arktyce. W ramach dzia³añ firmy AZB bra³a udzia³ w projekcie „Inwentaryzacja populacji bobra europejskiego – ¯u³awy Wi¶lane w obszarze województwa pomorskiego z okre¶leniem sposobu minimalizacji szkód”.
Publikacje w:
0Prowincja nr (14) 4/2014Nasi przyjaciele