Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Agnieszka Michaj³ow

Agnieszka Michaj³ow - dziennikarka i prawniczka, absolwentka dyplomacji na SGH w Warszawie. Od 20 lat zajmuje siê dziennikarstwem politycznym. Autorka codziennych wywiadów w Radiu Gdañsk, audycji politycznych w Telewizji Polskiej. Wspó³pracowa³a z BBC, Agencj± Filmow± Profilm, Rzeczpospolit± i Press. Wyk³adowca akademicki w Szkole Wy¿szej Psychologii Spo³ecznej, na Uniwersytecie Gdañskim, w Wy¿szej Szkole Bankowej i w Szkole Wy¿szej Ateneum w Gdañsku. Prezes Fundacji Rozwoju Integracji Spo³ecznej Akces, która wspó³organizuje festiwal twórczo¶ci osób niepe³nosprawnych. Dziennikarka Radia Gdañsk.
Publikacje w:
0Prowincja nr (25) 3/2016Nasi przyjaciele