Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Anna Bo³t

Anna Bo³t - poetka, bibliotekarka, wydawca, dziennikarka. Debiutowa³a w „Nowym Wyrazie”, drukowa³a wiersze w „Zeszytach Literackich”, „Tytule”, „Tyglu”, „Schodach Kawowych”. Wyda³a arkusz poetycki pt. „Dziedzictwo” oraz tomiki poezji pt. „Szczê¶æ Bo¿e”, „Szklana kula”, „Wiersze na kartki/Kartki na wiersze”. Jest laureatk± konkursów poetyckich w Elbl±gu, w Gdañsku, w Nowej Soli. Publikowa³a wiersze w almanachach ¶rodowiskowych: "Rekonesans", 'Litteraria", "Badanie DNA". W 2008 r. za³o¿y³a Towarzystwo Literackie – Narocz Kwidzyn Gdañsk. Otrzyma³a Nagrodê Burmistrza Miasta Kwidzyna za dzia³alno¶æ artystyczn±.

Publikacje w:
Prowincja nr (3) 1/2011
Prowincja nr (4) 2/2011Nasi przyjaciele