Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Arkadiusz We³niak

Arkadiusz We³niak - ur. w 1973 w Tczewie. Historyk, archiwista, genealog. W³a¶ciciel firmy, wspó³pracownik m. in. kancelarii spadkowej i miêdzynarodowej firmy genealogicznej „Pro Heraldica” ze Stuttgartu. W latach 1999-2011 pracownik Archiwum Pañstwowego. Aktywny i jedyny polski przedstawiciel w Towarzystwie Genealogicznym Prus Wschodnich i Zachodnich (VFFOW). Autor inwentarzy archiwalnych i opracowañ z zakresu genealogii. Publikowa³ m. in. na ³amach Przegl±du Zachodniego, Rocznika Elbl±skiego, Studiów Elbl±skich, Altpreussische Geschlechterkunde, Der Westpreusse i Archiwisty Polskiego.
Publikacje w:
0Prowincja nr (22) 4/2015Nasi przyjaciele