Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Beata Ewa Bia³ecka

Beata Ewa Bia³ecka - ur. w 1966 r. w Miko³owie. Ukoñczy³a Wydzia³ Malarstwa Sztalugowego w Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie w pracowniach prof. Jerzego Nowosielskiego oraz prof. Zbyluta Grzywacza. Zosta³a nagrodzona Z³ot± Odznak± Primus Inter Pares Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie.

Jej prace znajduj± siê w zbiorach w kraju i zagranic± (Niemcy, Szwecja, Anglia, Australia, Macedonia, Francja, Stany Zjednoczone, Japonia). Na co dzieñ mieszka w Rodowie ko³o Prabut, gdzie jest wspó³organizatorem plenerów malarsko-rze¼biarskich.Nasi przyjaciele