Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Benedykt Kroplewski

Kroplewski Benedykt - ur. w 1948 r. w Malborku. Studiowa³ w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Sztuk Plastycznych na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rze¼by w Gdañsku w pracowniach prof. Adama Harasa i Witolda Janowskiego. Dyplom obroni³ w 1980 roku. Zajmuje siê malarstwem, grafik±, rysunkiem, ilustracj± ksi±¿ek i ok³adek p³yt z muzyk± oraz  plakatem.Nasi przyjaciele