Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Bogumi³ Wi¶niewski

Bogumi³ Wi¶niewski - ur. w 1966 r. w Kwidzynie. Absolwent archeologii UMK w Toruniu. Znawca i mi³o¶nik historii Kwidzyna i okolic. Archeolog miejski w Urzêdzie Miejskim w Kwidzynie. Publikowa³ w kwidzyñskim kwartalniku "Schody Kawowe" oraz czasopi¶mie "Odkrywca". Wspó³inicjowa³ z ks. Ignacym Najmowiczem podjêcie poszukiwañ doczesnych szcz±tków b³ogos³awionej Doroty oraz pochówków wielkich mistrzów krzy¿ackich w katedrze pw. ¶w. Jana Ewangelisty w Kwidzynie. Mieszka w Kwidzynie.

Publikacje w:
Prowincja nr (1) 1/2010
Prowincja nr (2) 2/2010
Prowincja nr (11) 4/2013
Prowincja nr (12) 4/2014
Prowincja nr (14) 4/2014
Prowincja nr (16) 2/2014
Prowincja nr (17) 3/2014
Prowincja nr (18) 4/2014
Prowincja nr (20) 2/2015
Prowincja nr (21) 3/2015
Prowincja nr (22) 4/2015
Prowincja nr (23) 1/2016
Prowincja nr (24) 2/2016
Prowincja nr (25) 3/2016
Prowincja nr (26) 4/2016
Prowincja nr (27) 1/2017
Prowincja nr (28) 2/2017
Prowincja nr (29) 3/2017
Prowincja nr (30) 4/2017
Prowincja nr (31) 1/2018Nasi przyjaciele