Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Bo¿ena W³odarczyk

Bo¿ena W³odarczyk - od lutego 2009 roku prokurator Oddzia³owej Komisji ¦cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdañsku. W latach 2001 - 2009 prokurator powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury na terenie w³a¶ciwo¶ci Prokuratury Okrêgowej w Gdañsku. Specjalizuje siê w badaniach nad zbrodniami nazistowskimi pope³nionymi na terenie Pomorza i Wileñszczyzny.

Publikacje w:
0Prowincja nr (8) 2/2012



Nasi przyjaciele