Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Bronis³aw Lubiñski

Bronis³aw Lubiñski (1915 - 1989) - absolwent Liceum Klasycznego w Ko¶cierzynie, wiêzieñ obozów koncentracyjnych, nauczyciel w szko³ach podstawowych w Ostrzycach k. Kartuz, Szprudowie k. Gniewu, Janowie k. Kwidzyna, Postolinie k. Sztumu. W latach 1950 - 1960 by³ kierownikiem Szko³y Podstawowej w Janowie ko³o Kwidzyna i prowadzi³ kronikê tej szkoly.

Publikacje w:
Prowincja nr (18) 4/2014Nasi przyjaciele