Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Cezary Tryk

Cezary Tryk - urodzi³ siê w Olsztynie. Studiowa³ historiê na UMK w Toruniu. Obecnie mieszka w Wêgorzewie. Jest nauczycielem historii. W 2011 r. uzyska³ tytu³ doktora na UW-M w Olsztynie z zakresu historii ¶redniowiecznej i nowo¿ytnej. Specjalizuje siê w dziejach ³owiectwa i le¶nictwa, g³ównie obszaru dawnych Prus.

Publikacje w:
0Prowincja nr (9) 3/2012Nasi przyjaciele