Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Gra¿yna B. Tomaszewska

Gra¿yna B. Tomaszewska - profesor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdañskiego. Autorka monografii Mickiewicz - Krasiñski. O wyobra¼ni utopijnej i katastroficznej (2000), Jak widzi dusza? Estetyka i metafizyka ¶wiat³a w Panu Tadeuszu (2007). Autorka wielu artyku³ów naukowych. Mieszka w Gdañsku.
Publikacje w:
0Prowincja nr (28) 2/2017Nasi przyjaciele