Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Gra¿yna Kamyszek

Gra¿yna Kamyszek – ur. w 1950 r. w Sztumie. Absolwentka LO w Sztumie. Ukoñczy³a filologiê polsk± na UG i studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa. Pracowa³a jako nauczycielka jêzyka polskiego w Postolinie i w Ustce. Autorka scenariuszy i realizatorka wieczorów poetyckich przybli¿aj±cych tworczo¶æ H. Po¶wiatowskiej, E. Stachury i K. K. Baczyñskiego – wystawianych na scenie Domu Kultury w Ustce. Wspó³redaktorka wydania tomu poezji „M³ode g³osy”(1997), promuj±cego tworczo¶æ m³odzie¿y. Aktualnie na emeryturze. Mieszka w Ustce, a latem w Barcicach.

Publikacje w:
0Prowincja nr (9) 3/2012
Prowincja nr (10) 4/2012
Prowincja nr (11) 4/2013
Prowincja nr (12) 4/2014
Prowincja nr (13) 3/2013
Prowincja nr (14) 4/2014
Prowincja nr (15) 1/2014
Prowincja nr (17) 3/2014
Prowincja nr (21) 3/2015
Prowincja nr (23) 1/2016
Prowincja nr (27) 1/2017
Prowincja nr (29) 3/2017Nasi przyjaciele