Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Dodaj nas na Facebook i Twettera.
Nasi Pisarze i Graficy
Grażyna Nawrolska

Grażyna Nawrolska - ur. w Chodzieży. Absolwentka archeologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Studium Podyplomowego Muzealnictwa na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1977-1980 prace archeologiczno-architektoniczne w Zamościu. Od l980 do 2010 roku badania archeologiczne na Starym Mieście w Elblągu (do 1994 r. razem z mężem). Do 2000 r. w Pracowni Konserwacji Zabytków, potem w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych w Polsce i Belgii, Irlandii, Szwajcarii, Niemczech. Autorka referatów wygłaszanych w Polsce i zagranicą. Redaktorka i współredaktorka deóch książek. Jedna z nich „Archaeologia et Historia Urbana” otrzymała nagrodę „Sybilla 2004”. W 2010 r. obrona doktoratu na Uniwersytecie we Wrocławiu pt. „Początki Elbląga w świetle źródeł archeologicznych”. Mieszka w Elblągu.

Publikacje w:
0Prowincja nr (3) 1/2011
Prowincja nr (28) 2/2017
Prowincja nr (29) 3/2017
Prowincja nr (30) 4/2017Nasi przyjaciele