Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Grzegorz Pe³czyñski

Grzegorz Pe³czyñski - ukoñczy³ etnologiê (1986) i teologiê (1990) w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1987-2013 pracownik Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Od 2013 profesor w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczeciñskiego. Zainteresowania naukowe: kwestie etniczne, antropologia filmu jako dyscyplina naukowa, religioznawstwo, literatura piêkna jako ¼ród³o etnograficzne. Prowadzi³ badania w Polsce, na Ukrainie, w Armenii, Rosji, Kazachstanie i Austrii. Twórczo¶æ literacka: dla dzieci Opowie¶ci dla Kubusia, opowie¶ci dla
Jakuba (2012), Ulubiona bajka (2014) i tom opowiadañ Cukierki i fajerwerki (2015).
Publikacje w:
0Prowincja nr (24) 2/2016
Prowincja nr (28) 2/2017Nasi przyjaciele