Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Hanna Duda

Hanna Duda – ur. w 1969 roku. Absolwentka LO w Malborku, Policealnej Szko³yOchrony ¦rodowiska w Gdañsku i Akademii Morskiej w Gdyni. Jedn± kadencjê zasiada³a w Radzie Miejskiej Malborka. Od 2006 roku prowadzi dzia³alno¶æ gospodarcz±. Mieszka w Malborku.

Publikacje w:
0Prowincja nr (11) 4/2013Nasi przyjaciele