Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Jacek Schirmer

Jacek Schirmer - ur. w 1947 r. w Olsztynie. W 1971 r. ukoñczy³ studia na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) jako magister ekonomii. Pracowa³ w Instytucie Geografii PAN w Warszawie, gdzie w 1977 r. uzyska³ stopieñ doktora nauk geograficznych.
W latach 1979-1986 wyk³ada³ na Uniwersytecie Houari Boumediena w Algierze. Po powrocie do Polski kontynuowa³ pracê w PAN. Od 1994 roku na Uniwersytecie w Liège (Belgia) – profesor i kierownik Katedry Geografii Cz³owieka. Obecnie na emeryturze. Mieszka w Liège. Zwi±zany rodzinnie i sentymentalnie z Ziemi± Sztumsk±.
Publikacje w:
0Prowincja nr (25) 3/2016
Prowincja nr (28) 2/2017
Prowincja nr (31) 1/2018Nasi przyjaciele