Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Janusz Ryszkowski

Janusz Ryszkowski - ur. w 1955 r. w Opaleniu. Absolwent Filologii Polskiej UG. W latach 1984-2009 dziennikarz "G³osu Wybrze¿a", "Wiadomo¶ci Elbl±skich" i "Dziennika Ba³tyckiego". Jako poeta debiutowa³ w 1975 roku w "Nowym Wyrazie", jako krytyk literacki trzy lata pó¼niej na ³amach "Nowych Ksi±¿ek". Opublikowa³ tomiki: „Wiersze” (1983), „Stan podgor±czkowy” (nagroda im. Kazimiery I³³akowiczówny na najlepszy ksi±¿kowy debiut 1985 roku), „P³atny romans”, „Prywatne ¶ledztwo” (1992), „Do snu nie przemycisz domowych zapachów” (2001). Autor reporta¿y „Requiem dla hrabiego” (1997); wspó³autor albumów starych pocztówek oraz fotografi i „Sztum-Stuhm” (2000) i „Odcienie szaro¶ci” (2003). Z Krystyn± B³aszczyk-Ryszkowsk± przygotowa³ antologiê „Oko judasza” (2007), z³o¿on± z prac literackich nadsy³anych od 1992 na Ogólnopolski Przegl±d Sztuki Wiêziennej w Sztumie. Mieszka w Sztumie.

Publikacje w:
Prowincja nr (18) 4/2014
Prowincja nr (20) 2/2015
Prowincja nr (21) 3/2015
Prowincja nr (22) 4/2015
Prowincja nr (23) 1/2016
Prowincja nr (24) 2/2016
Prowincja nr (25) 3/2016
Prowincja nr (26) 4/2016
Prowincja nr (27) 1/2017
Prowincja nr (28) 2/2017
Prowincja nr (29) 3/2017
Prowincja nr (30) 4/2017
Prowincja nr (31) 1/2018Nasi przyjaciele