Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Jerzy Domino

Jerzy Domino – ur. w 1957 r. Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskimm oraz konserwacji dzie³ sztuki na ASP w Warszawie. Doktor nauk humanistycznych. Uprawia grafikê i rysunek. Bra³ udzia³ w kilku wystawach polskich i zagranicznych, miêdzy inymi w Niemczech, Kanadzie, Szwecji, W³oszech, Litwie. Publikuje w" Elbl±skich Studiach Muzealnych", "Roczniku Elbl±skim", "Mówi± Wieki", wspó³autor "Historii Elbl±ga". Pracuje w elbl±skiej delegaturze Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Olsztynie. Mieszka w Elbl±gu.

Publikacje w:
0Prowincja nr (4) 2/2011
Prowincja nr (8) 2/2012
Prowincja nr (25) 3/2016Nasi przyjaciele