Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Krystian Zdziennicki

Krystian Zdziennicki – ur. w 1992 r. w Sztumie. Absolwent Liceum Ogólnokszta³c±cego w Sztumie. Obecnie studiuje historiê na Uniwersytecie Gdañskim, gdzie jest cz³onkiem Naukowego Ko³a Historyków UG. Popularyzuje historiê ziemi sztumskiej podczas studenckich sesji naukowych, gdzie wyg³asza referaty zwi±zane z powy¿sz± tematyk±.

Publikacje w:
0Prowincja nr (12) 4/2014
Prowincja nr (13) 3/2013
Prowincja nr (16) 2/2014
Prowincja nr (24) 2/2016
Prowincja nr (26) 4/2016
Prowincja nr (28) 2/2017
Prowincja nr (30) 4/2017Nasi przyjaciele