Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Krzysztof Hajbowicz

Krzysztof Hajbowicz - ur. w 1961 w Szczecinku, wychowany samopas w Borach Tucholskich. Dziennikarz z zewnêtrznego przymusu (pracowa³ m.in. dla Agory, pism katolickich i regionalnych po lokalne), teatralnik po Centralnym O¶rodku Metodyki i Upowszechniania Kultury Doros³ych w Warszawie. Æwieræ poeta i pó³literat, lokalny europejski globtroter bez rodzinnych korzeni i przystani. Obiecywa³ sobie, je¿d¿±c do m±drych szkó³ poci±giem z Ko³obrzegu
przez Malbork, ¿e kiedy¶ wysi±dzie i zwiedzi zamek. Wysiad³ piêæ lat temu i zosta³.
Publikacje w:
0Prowincja nr (25) 3/2016Nasi przyjaciele