Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Leszek Sarnowski

Leszek Sarnowski - ur. w 1959 r. w Barcinie na Kujawach. Absolwent historii UG. Jako dziennikarz wspó³pracowawa³ z "Gazet± Wyborcz±", "Dziennikiem Ba³tyckim", Radiem Gdañsk, Radiem Plus, TVP Olsztyn, TVP Gdañsk. Przewodnicz±cy Komitetu Obywatelskiego „Solidarno¶æ” w Sztumie w 1989 roku. Redaktor naczelny "Sztumskiej Solidarno¶ci" i "Gazety Sztumskie "w latach 1989-93. Wydawca i redaktor ksi±¿ki „Od „Solidarno¶ci” do spo³eczeñstwa obywatelskiego” (2005). Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich „Taka Gmina” w Sztumie, pomys³odawca, wydawca i redaktor naczelny kwartalnika "Prowincja". Mieszka w Sztumie.

Publikacje w:
Prowincja nr (26) 4/2016
Prowincja nr (27) 1/2017
Prowincja nr (28) 2/2017Nasi przyjaciele