Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Ma³gorzata £ukianow - Tuka³o

Ma³gorzata £ukianow - Tuka³o – absolwentka Uniwersytetu Gdañskiego, praca magistersk± w Instytucie Socjologii UG pod kierunkiem prof. Obracht-Prondzyñskiego na temat wielokulturowo¶ci Kwidzyna i wspomnieñ powojennych osadników. Doktorantka w Polskiej Akademii Nauk, zajmuje siê tematyk± pamiêci zbiorowej oraz regionalizmu na Powi¶lu. W szczególno¶ci interesuje j± historia mówiona oraz lokalne mikro-historie. Prowadzi badania na temat powojennych przesiedleñ i migracji na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych. Autorka artyku³ów naukowych i popularno-naukowych o tej tematyce.
Publikacje w:
0Prowincja nr (15) 1/2014
Prowincja nr (17) 3/2014
Prowincja nr (19) 1/2015
Prowincja nr (25) 3/2016
Prowincja nr (26) 4/2016Nasi przyjaciele