Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Marek Adamiec

Marek Adamiec - ur. 1956, historyk literatury i kultury XIX i XX wieku. Wa¿niejsze publikacje: Oni i Norwid. Problemy odbioru twórczo¶ci Cypriana Norwida w latach 1840-1883 (1991), Bez namaszczenia. Ksi±¿ki i literatura polska (1995), „Cieñ wielkiej tajemnicy...”. Norwid, Grabiñski, Le¶mian, Tyrmand, Mackiewicz, Herbert, Vincenz...(1995), Dzie³o literackie
w Sieci. Pomys³y, hipotezy i interpretacje z pogranicza wiedzy o literaturze, kultury masowej i wspó³czesnej technologii (2004). Publikacje m.in. w Pamiêtnik Literacki, Studia Norwidiana, Kultura (Pary¿), Ex Libris, Kresy. Kwartalnik Literacki, Punkt, Podpunkt, Tytu³, Twórczo¶æ, Odra, Przegl±d Polityczny.
Realizuje projekt autorski: Literatura polska w Internecie, którego czê¶ci± jest Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej: http://monika.univ.gda.pl/~literat/books.htm#books. Dziêki Andrzejowi Grzybowi mi³o¶nik Kociewia.
Publikacje w:
0Prowincja nr (25) 3/2016Nasi przyjaciele