Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Marek Stokowski

Marek Stokowski - ur. w 1957 r. w Warszawie. Absolwent Wydzia³u Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Kustosz w Muzeum Zamkowym w Malborku. Prowadzi unikalne w skali kraju gry edukacyjne i przygodowe dla m³odzie¿y i doros³ych. Autor ksi±¿ek beletrystycznych i edukacyjnych. Cz³onek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wyda³ m.in.: „Dzieñ nad ciemn± rzek±” (1996), „Sny dla doros³ych i dla dzieci” (1998), „Legendy i opowie¶ci zamku Malbork” (2002, 2005), „Krzy¿acy, ich pañstwo i zamki” (2003), „B³azen” (2004), „Noc tajemnic” (2005), „Samo-loty” (2005). Mieszka w Malborku.

Publikacje w:
Prowincja nr (1) 1/2010
Prowincja nr (2) 2/2010
Prowincja nr (3) 1/2011
Prowincja nr (4) 2/2011
Prowincja nr (5) 3/2011
Prowincja nr (6) 4/2011
Prowincja nr ((7)) 1/2012
Prowincja nr (8) 2/2012
Prowincja nr (9) 3/2012
Prowincja nr (10) 4/2012
Prowincja nr (11) 4/2013
Prowincja nr (12) 4/2014
Prowincja nr (13) 3/2013
Prowincja nr (14) 4/2014
Prowincja nr (15) 1/2014
Prowincja nr (16) 2/2014
Prowincja nr (17) 3/2014
Prowincja nr (19) 1/2015
Prowincja nr (21) 3/2015
Prowincja nr (25) 3/2016
Prowincja nr (28) 2/2017
Prowincja nr (29) 3/2017
Prowincja nr (30) 4/2017Nasi przyjaciele