Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Mariusz Stawarski

Mariusz Stawarski - ur. w1961 r. Absolwent Wydzia³u Architektury Wnêtrz PWSSP w Gdañsku. Od 1990 roku mieszka i pracuje w zamku w Malborku, gdzie zajmuje siê wystawienictwem i grafik± u¿ytkow±. Od 1986 roku zajmuje siê malarstwem liryczno-groteskowym, wystawianym i nagradzanym w wielu krajach i zagranicznych konkursach - Grand Prix Satyrykonu 1998, Secend Prize Istanbul - Turcja. Mieszka w Malborku.

Publikacje w:
Prowincja nr (1) 1/2010Nasi przyjaciele