Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Piotr Michna

Piotr Michna - ur. w 1982 r. w Kwidzynie. Organista, absolwent Akademii Muzycznej w Gdañsku w klasie prof. Romana Peruckiego (2010 r.).  Pe³ni funkcjê organisty w Bazylice ¶w. Miko³aja w Gdañsku. Jest tak¿e poet±. W roku 2006 og³osi³ tom wierszy "id±c ¶ladem..." Poza tym jest prezesem Powi¶lañskiego Stowarzyszenia "URTHONA" wraz z którym podj±³ siê w latach 2010 -2011 organizacji Powi¶lañskich Wieczorów Organowo-Kameralnych w kwidzyñskiej konkatedrze. W 2011 r. nagra³ swoj± pierwsz± p³ytê CD pod nazw± "¬ród³o Nieprzebrane" z utworami F. Mendelsshona, J. Rheinbergera  i C. Francka. Mieszka w Gdañsku.

Publikacje w:
0Prowincja nr ((7)) 1/2012
Prowincja nr (28) 2/2017Nasi przyjaciele