Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Piotr Napiwodzki

Piotr Napiwodzki - ur. w 1972 w Jeleniej Górze, teolog, filozof, t³umacz, by³y dominikanin. W 2005 obroni³ doktorat na Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim. W latach 2006-2010 rektor Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów w Krakowie. Wyda³ Bli¿ej ni¿ siê wydaje. O koñcu ¶wiata, millenaryzmie i chrze¶cijañskiej nadziei (2010).
Od 2010 mieszka w Ko¶lince ko³o Sztumu.
Publikacje w:
0Prowincja nr (28) 2/2017
Prowincja nr (30) 4/2017Nasi przyjaciele