Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Przemys³aw Szczuchniak

Przemys³aw Szczuchniak – ur. w 1972 r., absolwent historii Uniwersytetu Gdañskiego. Doktorat obroniony w 2012 roku na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim w Olsztynie - Kszta³towanie siê nowych struktur w³adzy na Powi¶lu 1945-1949. Autor kilku artyku³ów dotycz±cych historii Powi¶la w XX wieku. Pracuje w Zespole Szkó³ im. Jana Kasprowicza w Sztumie.
Publikacje w:
0Prowincja nr (13) 3/2013
Prowincja nr (16) 2/2014Nasi przyjaciele