Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Rolf Fieguth

Rolf Fieguth - ur. 2 listopada 1941 w Berlinie, niemiecki slawista, germanista i t³umacz. Studiowa³ w Berlinie Zachodnim i Monachium (slawistyka, historia Europy Wschodniej i germanistyka). Doktorat uzyska³ w 1967 (Metafora i realno¶æ we wczesnych „Dziadach” Adama Mickiewicza). W latach 1968-1969 przebywa³ na sta¿u w Instytucie Badañ Literackich PAN w Warszawie. Habilitowa³ siê w 1976 (slawistyka, literaturoznawstwo). Wyk³ada³ m.in. w Amsterdamie i Berlinie
Zachodnim jako profesor polonistyki i rusycystyki.
Od 1983 profesor zwyczajny jêzyków i literatur s³owiañskich na Uniwersytecie w szwajcarskim Fryburgu. Bada³ twórczo¶æ takich poetów i pisarzy jak: Adam Mickiewicz, Jan Kochanowski, Cyprian Kamil Norwid, Stanis³aw Ignacy Witkiewicz, Brunon Schulz, Witold Gombrowicz i Stanis³aw Ró¿ewicz.
Publikacje w:
0Prowincja nr (26) 4/2016Nasi przyjaciele