Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Ryszard Filbrandt

Ryszard Filbrandt - ur. w 1950 r. w Malborku. Cz³onek Zwi±zku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Elbl±ski Klub Autorów. Do tej pory opublikowa³: "Klocki dla doros³ych" (1990); "Przebudzenie" (1991); "Impulsy istnienia" (1994); "Korowód" (1996); "W strumieniach ¶wiat³a" (1998); "Wyrok" (2001); "Zanim spadn± grudy ziemi" (2003); "Przystañ" (2006); "Cierñ" (2008). Jego utwory ukaza³y siê tak¿e na ³amach prasy: "Pomorze", "Nowiny Kulturalne", "Magazyn Kulturalny", "OKO", Dziennik Ba³tycki", "Wiadomo¶ci Elbl±skie", "Nowiny Malborskie", "Tygiel", "Borussia". Mieszka w Malborku.

Publikacje w:
Prowincja nr (3) 1/2011
Prowincja nr (4) 2/2011
Prowincja nr ((7)) 1/2012
Prowincja nr (16) 2/2014
Prowincja nr (28) 2/2017Nasi przyjaciele