Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Tomasz Pawe³ Krzeszowski

Tomasz Pawe³ Krzeszowski - ur. w 1939 r. w Warszawie. Specjalista w zakresie filologii angielskiej i jêzykoznawstwa kognitywnego. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zak³adu Semiotyki Instytutu Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej. Stypendysta uniwersytetów w Albany,Nowym Jorku i Oksfordzie. Cz³onek Komitetu Neofilologicznego i Komitetu Jêzykoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Pracownik Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie i Wy¿szej Szko³y Humanistyczno- -Ekonomicznej w £odzi. Autor ponad 70 oryginalnych publikacji w kraju i za granic±. Odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Autor kilkukrotnie wznawianych podrêczników do nauki jêzyka angielskiego.
Publikacje w:
0Prowincja nr (16) 2/2014Nasi przyjaciele