Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Tomasz Stê¿a³a

Tomasz Stê¿a³a – elbl±¿anin z urodzenia i wyboru. Absolwent ART w Olsztynie. Szczê¶liwie ¿onaty i dzieciaty. Nauczyciel w liceum w Elbl±gu. Pisze od kilku lat. Opublikowa³ -  "Elbing 1945", "Porucznicy 1939",  w warszawskim wydawnictwie Erica. W najbli¿szym czasie uka¿e siê kolejna ksi±¿ka pt: "Kapitanowie 1941", a tak¿e powie¶æ sensacyjna. Laureat nagrody „Elbl±ska Ksi±¿ka Roku 2010”. Interesuje siê histori±, wojskowo¶ci± i gra w golfa. Aktualnie pracuje nad trzeci± czê¶ci± trylogii "Trzy Armie". Strona internetowa: www.tomaszstezala.pl

Publikacje w:
0Prowincja nr (11) 4/2013
Prowincja nr (16) 2/2014
Prowincja nr (24) 2/2016
Prowincja nr (26) 4/2016Nasi przyjaciele