Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Wojciech Boros

Wojciech Boros - ur. w 1973 r. w Gdañsku, poeta. Zdobywca „Czerwonej Ró¿y” (1996). Stypendysta: Marsza³ka Województwa Pomorskiego (kilkakrotnie), Prezydenta M. Gdañska (2008) oraz Baltic Centre for Writers and Translators (Szwecja, 2012). W 2013 r. otrzyma³ Nagrodê Prezydenta Miasta Gdañska w Dziedzinie Kultury. W 2013-2014 r. wzi±³ udzia³ w austriacko-polskim projekcie artystycznym Josefa Trattnera „SOFA. Polnische sofafahrten / Z sof± po Polsce”. Jego wiersze by³y t³umaczone na jêzyk niemiecki, czeski, angielski i bia³oruski. Wyda³ tomy: Nierealit górski (1997), Jasne i Pe³ne (2003), Z³e zamiary (2008), Pies i Pan (2014) oraz audiobook Pusta noc (2012). Redaktor dzia³u poezji w kwartalniku Bliza (od 2009 r.), sta³y wspó³pracownik dwumiesiêcznika literackiego Autograf.
Publikacje w:
0Prowincja nr (25) 3/2016
Prowincja nr (26) 4/2016Nasi przyjaciele