Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
ks. Andrzej Starczewski

ks. Andrzej Starczewski - ur. w 1963 r. w Malborku. Absolwent LO w Malborku, Wy¿szego Seminarium Duchownego w Olsztynie, magister teologii Papieskiej Akademii Teologicznej. W latach  2004-2006 studiowa³ zabytkoznawstwo i konserwatorstwo sztuki ko¶cielnej na UMK w Toruniu. Wieloletni proboszcz parafi i w Mi³oradzu i sanktuarium blogos³awionej Doroty w M±towach. Obecnie proboszcz parafi i ¶w. Anny w Sztumie, delegat biskupa elbl±skiego ds. Konserwacji zabytków ko¶cielnych oraz przedstawiciel diecezji ds. funduszy unijnych i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w województwie pomorskim. Autor ksi±¿ki "Gotyckie zabytki sakralne na terenie gminy Mi³oradz na ¯u³awach". Mieszka
w Sztumie.

Publikacje w:
Prowincja nr (2) 2/2010Nasi przyjaciele