Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
ks. Jan Wi¶niewski

Ks. Jan Wi¶niewski - ur.1951 w Straszewie. Profesor zwyczajny nauk teologicznych, doktor  habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii ¶redniowiecza i historii nowo¿ytnej, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk pomocniczych historii (archiwistyka i dyplomatyka), magister teologii w zakresie historii Ko¶cio³a.
Autor wielu publikacji naukowych dotycz±cych miêdzy dziejów diecezji pomezañskiej. Pracowa³ w parafiach w Ornecie, Elbl±gu, Sztumie, Kwidzynie, Królewie i w Ryjewie. By³ wyk³adowc± w Warmiñskim Instytucie Teologicznym w Olsztynie, Wy¿szym Seminarium Duchownym w Elbl±gu, Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim w Olsztynie, dyrektorem Pomezañskiego Instytutu Teologii dla ¶wieckich w Elbl±gu i Kwidzynie, a tak¿e redaktorem Elbl±skich Wiadomo¶ci Diecezjalnych, Studiów Warmiñskich i Studiów Elbl±skich.
Mieszka w Sztumie.
Publikacje w:
0Prowincja nr (25) 3/2016Nasi przyjaciele