Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
O wydawnictwie

Wydawca "Prowincji":
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich "TAKA GMINA" w Sztumie
82-400 Sztum ul. Królowej Jadwigi 10
tel. 693 527 614
e-mail: prowincja@onet.pl

Redakcja "Prowincji":
Leszek Sarnowski - redaktor naczelny
Wac³aw Bielecki - sekretarz redakcji
Marek Stokowski
Janusz Ryszkowski
Andrzej Kasperek
Zobacz wiêcej...

Miejsca w których mo¿na kupiæ kwartalnik "Prowincja":
Kwidzyñskie Centrum Kultury
Sztumskie Centrum Kultury
Miejski Dom Kultury w Malborku
¯u³awski Park Historyczny w Nowym Dworze Gdañskim ul. Kopernika 10
Ksiêgarnia "Bestseller" w Sztumie ul. Reja 13
Agencja Reklamowa "Aliem" S³awomira Michalika, Sztum ul. Galla Anonima 8
Sklep papierniczo - biurowy "Kopia³" w Malborku ul. ¯eromskiego 5
Ksiêgarnia Idea Jz. w Nowym  Dworze Gdañskim Pl. Wolno¶ci 11
Redakcja prowadzi równie¿ sprzeda¿ wysy³kow± – zamówienia mo¿na sk³adaæ poczt± elektroniczn± na adres wydawcy: prowincja@onet.pl

Wszystkim, którzy zechc± wesprzeæ finansowo nasz kwartalnik podajemy numer konta wydawcy:

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich "Taka Gmina" w Sztumie

Bank Spó³dzielczy w Sztumie: 42 8309 0000 0002 6741 2000 0010Nasi przyjaciele