Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Gdzie mo¿na kupiæ "Prowincjê"

Miejsca w których mo¿na kupiæ kwartalnik "Prowincja":
Kwidzyñskie Centrum Kultury
Sztumskie Centrum Kultury
Miejski Dom Kultury w Malborku
¯u³awski Park Historyczny w Nowym Dworze Gdañskim ul. Kopernika 10
Ksiêgarnia "Bestseller" w Sztumie ul. Reja 13
Agencja Reklamowa "Aliem" S³awomira Michalika, Sztum ul. Galla Anonima 8
Sklep papierniczo-biurowy  "Kopia³" w Malborku ul. ¯eromskiego 5
Ksiêgarnia Idea Jz. w Nowym  Dworze Gdañskim Pl. Wolno¶ci 11
Redakcja prowadzi równie¿ sprzeda¿ wysy³kow± – zamówienia mo¿na sk³adaæ poczt± elektroniczn± na adres wydawcy: prowincja@onet.plNasi przyjaciele