Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Galeria zdjęć i grafik
"Epizod zwany ¿yciem" - promocja ksi±¿ki Jerzego Kosacza

W niedzielê 18 grudnia 2016 r. w Muzeum Zamkowym w Kwidzynie odby³o siê spotkanie, którego celem by³a promocja ksi±¿ki Jerzego Kosacza pt. "Epizod zwany ¿yciem". Publikacja ta zosta³a wydana jako 4 tomem "Biblioteki Kwartalnika Prowincja" pod redakcj± Leszka Sarnowskiego i Janusza Ryszkowskiego.  W spotkaniu prowadzonym przez redaktora naczelnego "Prowincji" Leszka Sarnowskiego uczestniczy³a liczna  grupa mieszkañców Kwidzyna i rodzina Jurka Kosacza.  Kilka osób podzieli³o siê wspomnieniami o nim, a uczniowie LO recytowali jego wiersze.  Fot. Wac³aw BieleckiNasi przyjaciele