Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Galeria zdjęć i grafik
I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanis³awa Filipowicza

I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanis³awa Filipowicza             Na I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanis³awa Filipowicza, zorganizowany przez kwartalnik „Prowincja” zestawy wierszy nades³a³o oko³o piêædziesiêciu autorów z ca³ej Polski.             Jury w sk³adzie – Janusz Ryszkowski, Andrzej Kasperek, Leszek Sarnowski, oceni³o wszystkie wiersze i przyzna³o nastêpuj±ce nagrody: I nagroda - Anna Nawrocka (Zawidów),  II nagroda - Dorota Ryst (Warszawa),  III nagroda - Dominika Lewicka-Klucznik (Elbl±g). Wyró¿nienia:  Karolina Manikowska (Malbork),  Kamila £y³ka-Kosiñska (Elbl±g), Anna Piliszewska (Wieliczka). Nagrody specjalne za wiersz o Dzierzgoniu – ex equo otrzymali:  Stanis³awa Wojciechowska-Soja (Malbork) i Krzysztof £aszuk (Malbork).   Patronat honorowy: Mieczys³aw Struk, Marsza³ek Województwa Pomorskiego Wojciech Cymerys, Starosta Sztumski El¿bieta Domañska, Burmistrz DzierzgoniaNasi przyjaciele